פלדות
עין חרוד מאוחד 18965

טלפון 04-6485350

פקס 04-6531641

pladot@pladot.co.il

צור קשר