מחסומים הידראוליים מתרוממים

בתחום המיגון הפאסיבי של מתקנים אסטרטגיים כשדות תעופה, שגרירויות, מתקנים מסווגים וכו'. פלדות מייצרת מחסומים הידראוליים המאפשרים מחסום פיזי עמיד בפני איומים כמכוניות תופת וכניסה של גורמים בלתי מורשים לתוך שטחים מוגדרים.

אופן בניית המחסומים חומרי המבנה והקפדה על הדיוקים והגימור של המחסום מבטיחה את עמידותם בפני האיומים הצפויים ותפקוד נוח ואמין לאורך זמן.