מערכת מתח זחל

מערכת מתח הזחל משמשת לביצוע מתיחת זחל בצורה מהירה ובטוחה ללא הפעלת כוח פיזי ע"י המפעיל.

שמירה על מתח זחל בהתאם לאופיין.

 

חשובה להיגוי נכון של הכלי ומניעת בלאי מיותר למערכות ההינע.

 

הערכה מכילה משאבה הידראולית ידנית עם בוכנה וצנרת מקשרת המאפשרת ביצוע מתיחת זחל גם בתנאי סביבה קשים.

 

למערכת אביזרי בטיחות המבטיחים כי לא יגרם נזק למפעיל ולזחל עקב מתיחת יתר של הזחל.