כונס אוויר למנוע נמ"ר (חזייה)

מכלול בעל הגאומטרית המיוחדת משמש להטיית האוויר לקירור המנוע בנמ"ר.

היכולות של פלדות בתחום הכיפוף המדויק של חלקי הפח ותהליך ריתוך קפדני ללא פשרות מבטיחים את השגת הגאומטריה הנדרשת.

 

פלדות מוסמכת לבצע למכלול גימור מיוחד המאפשר ללוחמים לעלות עליו ללא חשש להחלקה ע"י שימוש מבוקר בגרגרים מונעי החלקה המשולבים בצבע המגן של המערכת.

 

בנוסף נערכות למוצר בדיקות אטימות קפדניות להבטחת תפקוד מיטבי של המכלול.