מערכות פליטה

פלדות מייצרת רכיבים שונים במערכות הפליטה של כלי רק"מ רבים.

הדרישות הייחודיות מרכיבים אלה הינם בגאומטריה המורכבת, דרישות אטימה גבוהות למניעת חדירה של אדי פליטה רעילים למערכות הנשימה של הלוחמים.

 

בידוד טרמי מיוחד המשמש לבטיחות ובידוד החום משאר מרכיבי הרק"מ ולהקטנת החתימה הטרמית של כלי הרק"מ.