פרוייקטים
נבחרים

בורג שולה דגים

נווה איתן
Miron project pic
New Project pic

מרכז לוגיסטי

כבש חשמלי לרכב כבד

מנט"ק

מערכת אריזה אוטומטית

Dollar Shave Club

מפעל להכנת טופו

תנובה אלטרנטיב

אפיון הפרויקט והצורך

התהליך הבא יעזור לנו להציע פתרון העונה במדויק על צרכיך